Hầu hết các phần mềm trên máy tính đều được hỗ trợ các chức năng thông qua phím tắt được thiết lập sẵn. Thiết kế đồ họa cũng không ngoại lệ, dưới đây là tổng hợp tất cả các phím tắt trong photoshop giúp người dùng thực hiện các thao tác được nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

1. Phím tắt là gì?

Phím tắt là một chuỗi gồm các phím gọi chương trình phần mềm để thực hiện các thao tác đã được lập trình sẵn. Đó có thể là một phần của chức năng tiêu chuẩn của hệ điều hành hoặc hương trình ứng dụng…

2. Phím tắt thường dùng trong photoshop

Những phím tắt trong photoshop làm việc với Layer

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Shift + Ctrl + N Tạo mới
Ctrl + J Sao chép
Shift + Ctrl + J Cắt
Alt + Ctrl + G Release Clipping Mask/Creat
Ctrl + G Nhóm
Shift + Ctrl + G Bỏ nhóm
Ctrl + ] Di chuyển lên trên
Ctrl + [ Di chuyển xuống dưới
Shift + Ctrl + ] Di chuyển lên trên cùng
Shift + Ctrl + [ Di chuyển xuống dưới cùng
Ctrl + E Gộp tất cả Layer
Shift + Ctrl + E Gộp Layer hiển thị
Alt + giữ chuột trái và di chuyển Tạo một đối tượng mới

Những phím tắt trong photoshop có chức năng chỉnh ảnh

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
V Di chuyển
M Tạo vùng chọn
W Tạo vùng chọn theo màu
L Tạo vùng chọn tự do
C Cắt hình
I Thước kẻ
B Công cụ vẽ
S Lấy mẫu từ hình ảnh
Y Khôi phục
E Tẩy, xóa
G Đổ màu
O Làm tối ảnh
P Tạo vector
T Tạo chữ
A Chọn hướng, đường
U Vẽ các hình
H Xem ảnh
R Xoay
Z Thu hoặc phóng to
D Màu mặc định
X Đổi màu giữa Foreground và Background
Q Quick Mask
F Thay các chế độ
/ Toggle Preserve Transparency
[ Giảm kích thước Brush
] Tăng kích thước Brush
. Chọn Brush kế tiếp
, Chọn Brush trước đó
> Chọn Brush cuối cùng
< Chọn Brush đầu tiên

 

Những phím tắt trong photoshop làm việc với File

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Ctrl + N Tạo File mới
Ctrl + O Mở File
Alt + Shift + Ctrl + O Open As
Shift + Ctrl +W Edit in ImageReady
Ctrl +W Đóng File
Alt + Ctrl +W Đóng tất cả File
Shift + Ctrl + W Đóng Photoshop và mở Bridge
Ctrl  + S Lưu file
Shift + Ctrl + S Lưu lại dưới dạng
Alt + Ctrl + S Lưu lại dưới dạng
Alt + Shift + Ctrl + S Lưu dưới dạng web
F12 Khôi phục ảnh gốc
Alt + Shift + Ctrl + I Xem thông tin File
Alt + Shift + Ctrl + P Cài đặt trang
Alt + Shift + Ctrl + P Print One Copy in Photoshop
Ctrl + Q Thoát phần mềm

Những phím tắt trong photoshop có chức năng cài đặt và Edit

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Ctrl + K Cài đặt chung
Shift + Ctrl + K Cài đặt màu sắc
Alt + Shift + Ctrl + K Cài đặt phím tắt
Alt + Shift + Ctrl + M Cài đặt Menu
Ctrl + Z Redo hoặc Undo
Alt + Ctrl + Z Quay lại thao tác trước đó
Shift +Ctrl + Z Quay lại thao tác sau đó
Shift + Ctrl + F Fade
Ctrl + X/ F2 Cut
Ctrl + C/ F3 Copy
Shift + Ctrl + C Copy Merged
Ctrl + V/F4 Paste
Shift + Ctrl + V Paste Into
Shift + F5 Mở hộp thoại Fill
Ctrl + T Xoay tự do, kéo giãn

Những phím tắt với chức năng điều chỉnh hình ảnh

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Ctrl + L Mở hộp thoại Levels
Shift + Ctrl + L Tự động đổi Levels
Alt + Shift + Ctrl + L Tự điều chỉnh độ tương phản
Shift + Ctrl + B Tự điều chỉnh màu
Ctrl + M Mở hộp thoại Curves
Ctrl + B Mở hộp thoại Color Balance
Ctrl + U Mở hộp thoại Hue/ Saturation
Shift + Ctrl + U Chuyển màu của hình ảnh sang xám
Alt + Ctrl + I Chỉnh kích thước hình ảnh
Alt + Ctrl + C Canvas size

Những phím tắt với chức năng Select

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Ctrl + A Chọn tất cả
Ctrl + D Bỏ chọn
Shift + Ctrl + D Chọn lại
Shift + F7 Đảo vùng chọn
Shift + Ctrl + I Đảo vùng chọn
Alt + Ctrl + A Chọn tất cả Layer
Alt + Ctrl + D Làm mờ biên vùng chọn
Shift + F6 Làm mờ biên vùng chọn

 

Những phím tắt với chức năng Filter

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Ctrl + F Dùng Filter cuối cùng
Alt + Ctrl + X Extract
Shift + Ctrl + X Mở hộp thoại Liquify
Alt + Shift + Ctrl + X Mở hộp thoại Pattern Maker
Alt + Ctrl + V Mở hộp thoại Vanishing Point

Những phím tắt với chức năng hiển thị

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Shift + Ctrl + H Target Path
Ctrl + ‘ Bật tắt lưới
Ctrl + ; Bật tắt Guides
Ctrl + R Bật tắt thước kẻ
Shift + Ctrl + ; Snap
Alt + Ctrl + ; Khóa Guides
Alt + F9 Bật tắt bảng Actions
F5 Bật tắt bảng Brushes
F6 Bật tắt bảng màu
F8 Bật, tắt Info
F7 Bật tắt Layer
Ctrl + +  Phóng to
Ctrl + – Thu nhỏ
Ctrl + 0 Hiển thị đầy đủ
Alt + Ctrl + 0 Phóng to 100%

Những phím tắt trong photoshop nhóm F

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
F1 Xem hướng dẫn
F2 Cut
F3 Copy
F4 Paste
F5 Mở Pallete Brush
F6 Mở Pallete màu
F7 Mở Pallete Layer
F8 Mở Pallete Info
F9 Mở Pallete Action

 

3. Các phím tắt trên Macbook làm việc với photoshop

Phím tắt với chức năng chỉnh sửa

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Shift + Command + T Chọn hình dạng tùy ý
Shift + Command + , Đảo ngược ảnh theo chiều ngang
Shift + Command + . Đảo ngược ảnh theo chiều dọc

Phím tắt khi thực hiện với Layer

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Shift + Option + Command + C Sao chép
Shift + Option + Command + V Dán
Shift + Option + Command + X Xóa
Shift + Command + E Thay smart object

Phím tắt có chức năng căn chỉnh dòng và lệnh View

PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
Control + Command + Shift + T Căn trên
Control + Command + Shift + C Căn chính giữa theo trục dọc
Control + Command + Shift + U Căn dưới
Control + Command + Shift + L Căn trái
Control + Command + Shift + M Căn chính giữa theo trục ngang
Control + Command + Shift + R Căn phải
Shift + Command + R Tạo Guide mới

Trên đây là tổng hợp đầy đủ nhất các phím tắt trong photoshopweareaan.com cung cấp. Hãy lưu lại để sử dụng, điều này sẽ giúp cho bạn làm việc nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm nhiều thời gian trong quá trình thao tác. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *